perjantai 7. huhtikuuta 2017

Lapsityövoiman käyttö myös Eurooppaan

Lapsityövoima tulisi ottaa myös Euroopassa käyttöön. Kiinassa sen avulla on saatu yhdestä lapsesta jopa noin 30 euroa palkkiota, mikä on tehtaille suuri summa. Lapsille ei tarvitse maksaa yhtä paljon palkkiota kuin aikuisille työntekijöille. Lapsityövoima olisi esimerkiksi Suomessa apu työttömyyteen, sillä nuoret ja innokkaat lapset saisivat töissä paljon aikaan. Heitä voitaisiin ottaa töihin aikuisia enemmän, koska heille ei kuitenkaan tarvitse maksaa niin suurta palkkaa, eivätkä he voisi tietämyksen puutteiden vuoksi myöskään asiasta valittaa.
Vähävaraisille lapsityövoima toisi myös helposti lisätuloja. Työnteosta väsyneet vanhemmat voisivatkin itse pitää lomaa tai tehdä lyhyitä työpäiviä, kun lapset huolehtisivat perheen elättämisestä. Samalla lapset kokisivat itsensä perheessä tärkeiksi ja arvokkaiksi, sillä ilman heitä perhe ei saisi rahaa. Vanhempien kannattaisikin esitellä lapsia tehtaille tai muille työnantajille, jotka tarvitsisivat halpaa työvoimaa.
Joitakin ihmisiä lapsityövoima voi mietityttää siksi, että lapset eivät pysty sen takia opiskelemaan. Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä lapset voivat esimerkiksi opiskelun ohella tehdä töitä myös koulussa. Esimerkiksi siivoaminen ja ruuanlaitto voisivat helposti olla osa koulupäivää. Toisaalta lapset voivat myös oppia työtä tehdessään ja pystyvät näin etenemään alalla myöhemmin jo aikaisemman kokemuksensa ja osaamisensa vuoksi. Nykyäänhän opetusta pyritään muutenkin antamaan mahdollisimman vähän opettajan toimesta ja opiskelun täytyy tapahtua lapsen aloitteesta itse etsimällä ja kokeilemalla, joten työnteon ohella tämä sujuisi kuin itsestään.

Erika Ek ja Vanessa Techera

Tyylimukaelma valistusajan satiirista Vaatimaton ehdotus, joka estäisi Irlannin lapsia olemasta taakaksi vanhemmilleen tai maalleen (Jonathan Swift, 1729)

tiistai 4. huhtikuuta 2017

ILMOITUS: Ainetutor-kurssi on vastaus ajan haasteisiin

Toissa syksynä Kimpisen kampuksella aloitettuun ainetutor-toimintaan haetaan uusia osallistujia Kimpisen lukion opiskelijoista. Ylä- (Kimpisen koulu) ja alakouluissa (Peltolan ja Ainolan koulut) sekä lukiossamme paraikaa pyörivä järjestelmä valmistaa opettamisen lisäksi kaikenlaiseen sosiaaliseen toimintaan tämän päivän työelämässä ja yhteiskunnassa.

Anniina Vainikan ja Tuomas Seppäsen ymmärrys mm. uudesta opetussuunnitelmasta on syventynyt ainetutor-toiminnassa.

Ainetutor-kurssin suorittanut Anniina Vainikka ja tällä hetkellä sen parissa työskentelevä Tuomas Seppänen ovat tutoroidessaan päässeet katsomaan koulua opettajan näkökulmasta. Seppänen on ollut yläkoulun erityisopetuspuolella päivystämässä mahdollisen avun tarpeen varalta ja lukiossa englannin polkukurssilla avustamassa kirjoitelmien laatimisessa.

Tärkeää työtä

Hänelle oli kerrottu kiireisistä oppitunneista, mutta tähän mennessä opetustilanteet ovat olleet leppoisia. Hän kuitenkin uskoo, että meno voi tunneilla käydä kiireiseksi, minkä Vainikka vahvistaa.

”Oli positiivinen yllätys, kuinka paljon apua on tarvittu”, peruskoulun neljännellä luokalla matematiikkaa ja äidinkieltä tutoroinut Vainikka kertoo. ”En ymmärrä, kuinka opettaja voi pärjätä, kun 15 kättä kysyy samaa asiaa. Tutoroinille olisi nykyään tarvetta.”

Seppänen hakeutui tutoriksi valmistautuakseen kaavailemaansa opettajan ammattiin ja varusmiespalvelukseen. Vainikka taas tähtää erityisopettajaksi. Kumpikin on tyytyväinen työkokemuksen saamisesta aikaisin verrattuna moniin muihin samaan aikaan työmarkkinoille tuleviin.

Avuliaisuus palkitaan

Kysyttäessä ainetutorille tärkeistä ominaisuuksista molemmat mainitsevat avoimuuden ja avuliaisuuden. Hyvä tutor rakentaa Vainikan mukaan luokkaan tsemppaavaa ilmapiiriä. Hän on oppinut, että on tärkeää luoda oppilaisiin rento ja luottamusta herättävä suhde, jotta he uskaltaisivat kysyä apua opettajan lisäksi tutorilta.

Seppäsen mielestä on hienoa, jos ainetutor uskaltaa olla oma persoonansa. ”On helppoa pyytää apua sellaiselta, joka vaikuttaa ihmiseltä.” Erityisopetuksessa tarvitaan häneen mukaansa myös empatiaa ja selkeyttä.

Seppänen myöntää, että liian vaikeat kysymykset ovat mahdollisia tutoroidessa itselle vaikeaa ainetta. ”Mokiin ei maailma kaadu”, Vainikka sanoo ja muistuttaa haastavia tilanteita pelkääville, että luokassa aina myös osaava opettaja, ja monesti käytössä on esim. tarkistuskirjoja.

Opettajat arvostavat

Ainolan luokanopettaja Paula Havukainen, jonka luokassa Vainikka tutoroi, kertoo ”kaapanneensa” luokkaansa ainetutorin viime marraskuussa, kun hän sai kuulla ainetutortoiminnasta. Vainikka pääsi aloittamaan jo joulukuussa, ja koko kevään tutorointiaikataulu sovittiin kerralla.

Parasta tutoroinnissa oli Havukaisen mielestä konkreettinen apu, jota oppilaat saivat. He pitivät helposti lähestyttävästä nuoresta apuopettajasta. Havukainen ei keksi parempaa tilaisuutta tutustua esim. matematiikan ja äidinkielen opetukseen, jonka lukiolainen voisi saada.

Havukainen pitää tutorointia tarpeellisena ja toimivana siitäkin syystä, että lukiolaiset ymmärtävät koulunkäynnistä. Hän olettaa, että tutorit tietävät jo kaikki hänen opettamansa matematiikan ja äidinkielen asiat.

Tärkeinä tutorin ominaisuuksina hän mainitsee oma-aloitteisuuden lisäksi yritteliäisyyden. ”Pitää jaksaa neuvoa uudestaan, vaikka kolme kertaa – niin pitkää kuin asian ymmärtäminen vaatii”, hän sanoo. ”Toisaalta jollekin oppilaalle riittää, että istuu vieressä ja sanoo, että ’Tuo seuraavaksi’.”


Kiinnostuitko? Toimi näin

Ota yhteys erityisopettaja Arja Kemppaiseen, joka järjestää sinulle tapaamisen sen opettajan kanssa, jonka tunneille haluaisit. Lukio-opettajista toiminnassa ovat mukana Katariina Laivamaa (matematiikka) ja Marjo Pullinen (englanti). Peruskoulussa myös mm. äidinkieli (suomi) on toiminnassa mukana. Kaiken kaikkiaan ainetutor-järjestelmän laajentaminen on suunnitteilla.

Sovitte opettajan kanssa etukäteen tunnit, joille tulet tutoroimaan. Tunnilla opettaja on pomosi, ja tehtäväsi on auttaa apua tarvitsevia oppilaita tai opiskelijoita.

Tunnin lopuksi täytetään lyhyesti työseloste, jossa pohditaan tunnin kulkua ja jonka opettaja allekirjoittaa. Kurssisuoritukseen kuuluu myös oppimispäiväkirja, jota teet Googlen Classroomissa, jossa on myös ohjeita.

Kun tunteja on kertynyt 16, saat S-merkintäisen ainetutorkurssin sekä todistuksen, jonka lisääminen CV:hen on varteenotettava vaihtoehto.

Ensi vuonna ainetutor-toiminta on valittavissa teemaopintoina.

Mainoskirjoittaja ja kuvaaja: Teemu Lähde