lauantai 9. joulukuuta 2017

Sähköiset ylioppilaskokeet tulisi poistaa matemaattisista aineista

Ylioppilaskokeita sähköistetään nopeaa vauhtia. Sähköistymisen myötä myös matematiikan,
kemian ja fysiikan kirjoitukset tehdään tulevaisuudessa tietokoneella. Tämä on huolestuttavaa,
sillä sähköisistä kokeista ei ole matemaattisissa aineissa muuta kuin haittaa. Esimerkiksi
tehtävä, jonka tekemiseen kuluisi paperilla aikaa n.10 minuuttia, saattaa sähköisenä viedä jopa
20-30 minuuttia riippuen opiskelijan ATK- taidoista.


Tämä johtuu matemaattisten kaavojen ja laskujen monimutkaisuudesta. Ylioppilaskokeissa
käytettävät sovellukset ovat monimutkaisia ja hitaita. Vaikka harjoittelemmekin niitä usein,
eivät ne koskaan tule toimimaan yhtä hyvin kuin vanha kunnon paperi. Esimerkkinä tästä
toimii aikaisemmin tänä vuonna tekemäni kemian kurssikoe. Koe oli täysin samanlainen
verrattuna aikaisempiin, erona oli kuitenkin sen tekemiseen tarvittu aika. Siinä, missä vastaava
koe vei ennen noin puolitoista tuntia, oli lähes koko ryhmä tekemässä koetta vielä neljättä
tuntia, vaikkakin muutaman tehtävän saikin tehdä paperille monimutkaisten kaavaeditorien
sijaan.


Koneelle kaavojen kirjoittaminen hankaloittaa myös merkittävästi koko laskun hahmottamista.
Tämän takia ymmärtääkseen tehtävän, on usein kirjoitettava lasku valmiiksi suttupaperille ja
vasta tämän jälkeen näppäiltävä se vastauskenttään. Sähköisessä kokeessa ei jää myöskään
virheille varaa, sillä jos laskussa tapahtuu pienikin näppäilyvirhe, ei sitä voi kätevästi kumittaa,
vaan usein koko lasku menee uusiksi.

Hälyttävää on myös se, että jokainen lukiolainen, jonka kanssa olemme asiasta keskustelleet,
ovat yksimielisiä siitä, että sähköiset ylioppilaskokeet matemaattisissa aineissa ovat huono
idea. Ikävää ja jopa tulevaisuutemme kannalta pelottavaa on se, että sähköistymisen myötä
kirjoitustuloksemme huonontuvat. Tämä tapahtui jo tekemämme kemian ja matematiikan
kokeen tapauksessa, jolloin koko ryhmän tulokset laskivat n. 1-2 arvosanalla. Myös hylättyjen
määrä oli kasvanut huomattavasti. Toivon todellakin, että ylioppilaskokeiden pakonomaista
sähköistämistä mietittäisiin uudelleen. Loppujen lopuksi joskus vanhassa vara parempi.
Kaapo Kummunsalo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti