sunnuntai 20. marraskuuta 2016

Maahanmuuttaja ei ole synonyymi rikolliselle


Maahanmuuttajat ovat rikollisia. Tämä ennakkoluulo on vahvasti pinttynyt monien suomalaisten asenteisiin. Viime aikoina on uutisoitu paljon maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten lisääntyneestä rikollisuudesta Suomessa. Mutta tekeekö se kaikista ulkomaalaistaustaisista rikollisia? Monien suomalaisten mielestä kyllä.

Maahanmuuttajien tekemistä rikoksista puhuttaessa tulee muistaa, että ne saavat useimmiten paljon enemmän mediahuomiota, kuin suomalaisten tekemät rikokset. Maahanmuuttajien rikoksista uutisoiminen lisää entisestään ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan ja tuntuu, että samalla ihmiset unohtavat täysin sen, että valtaosa Suomessa tapahtuneista rikoksista on kuitenkin yhä suomalaisten tekemiä.

Maahanmuuttajien rikoksista uutisoidessa unohdetaan usein se, että vain murto-osa Suomeen tulevista maahanmuuttajista syyllistyy parkkisakkoa pahempaan rikkeeseen. Suurin osa maahanmuuttajista elää täysin normaalia ja moitteetonta elämää. On kuitenkin helpompaa ummistaa silmänsä suomalaiselta rikollisuudelta ja uutisoida maahanmuuttajien rikoksista, kuin myöntää, että kyllä täällä Suomessakin osataan rötöstellä. Karu fakta on kuitenkin se, että maahanmuuttajataustaisten rikoksien määrä on ollut jo jonkun aikaa nousussa. Mitä sen ehkäisemiseksi voitaisiin tehdä?

Valtiolla ja kunnilla on tässä kohtaa suuri rooli. Muuttaminen täysin uuteen ympäristöön ja kulttuuriin vaikuttaa suuresti kehen tahansa. Varsinkin jos sopeutumisen kanssa tulee ongelmia, riski rikoksen tekemiseen kasvaa. Etenkin työttömyys, alhainen tulotaso ja koulutuksen puute ovat syitä, jotka vaikeuttavat sopeutumista. Valtion ja kuntien tulisi huolehtia maahanmuuttajien perusteellisesta kotouttamisesta ja erityisesti auttaa suomen kielen opiskelussa, sillä heikko suomen kielen osaaminen vaikeuttaa merkittävästi työ- tai opiskelupaikan saamista.

Myös yksi merkittävä asia on tutustuttaa maahanmuuttajat suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Maissa, joista maahanmuuttajia tulee, lait ovat useimmiten vain muodollisuuksia ja tapakulttuuri on täysin erilaista kuin Suomessa. Tutustuttamalla maahanmuuttajat suomalaiseen kulttuuriin voidaan ehkäistä rikollisuutta ja edistää maahanmuuttajien sopeutumista.  

Maahanmuuttajien rikollisuus on vaikea aihe, sillä se johtaa usein koko ihmisryhmän leimaamiseen. Jos yksi maahanmuuttaja syyllistyy vakavaan rikokseen, aletaan kaikkia maahanmuuttajia pitää rikollisina. On helpompi tuomita, kuin ottaa asioista selvää. Jokaisen tulisi pohtia, ovatko omat ennakkoluulot oikeasti tosiseikkoihin pohjautuvaa tietoa, vai ovatko ne ainoastaan perusteettomia oletuksia. Veikkaan, että monilla ihmisillä ne ovat jälkimmäisiä.


Ilona Ritonummi 2D

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti